Form og funksjon

Både interiørarkitekter, og mannen i gata, kommer ofte i situasjoner der form og funksjon ikke kommer helt overens. Noen ganger vil et flott design gå vinnende ut av denne konflikten, som for eksempel når vi velger produkter med flott design fra Apple, som kanskje ikke alltid tilbyr den samme ytelsen som sine konkurrenter.

Tenk funksjon tidlig i prosessen

Det er viktig å tenke funksjon tidlig i en prosess der du skal innrede for eksempel et kontor eller et hjem. Til syvende og sist må de som arbeider eller bor et sted, være fornøyde med resultatet og da må rommene oppfylle sin funksjon.

Det kan være vanskelig å finne eksakt hvilke prosesser som er de aller viktigste for de som skal benytte bygget. Det kan være lurt å bruke en del tid på å observere, enten om det er å være passiv observatør på et kontor, eller som privatperson ta et skritt tilbake og prøve å legge merke til hvordan familien bruker den eksisterende boligen.

Noen ganger må funksjon prioriteres

Husk at alle bygg, enten det er et hjem eller et næringsbygg, har en funksjon. Det betyr at det noen gang må gjøres kompromisser. Hvilke kompromisser som må inngås er helt avhengig av situasjonen. Det samme designelementet, som for eksempel flott ubehandlet treverk, kan kombineres helt fint med funksjonen som materiale i en stue. Samtidig er kanskje materialvalget umulig som gulvbelegg i et kontor med mye gulvslitasje.

Selvfølgelig må også alle regler for sikkerhet respekteres, som for eksempel krav til rekkverk og sikre trapper. Det er aldri lov å kompromisse med sikkerheten for å finne et designuttrykk.

Utfordre funksjonen med design

Samtidig som formen må ta høyde for funksjonene, er dette ikke en enveis prosess. Det er lov å utfordre prosesser og vaner med form. Det kan handle om for eksempel å utfordre klassiske planløsninger i et hjem. For noen generasjoner siden hadde det vært helt utenkelig med åpne kjøkkenløsninger, i dag er det standard. På lik linje er det lov å utfordre hvordan rom og flater er oppdelt, og hvordan ulike prosesser hjemme kan bevege seg mellom ulike rom.

Det samme gjelder for andre bygg, som et kontor. De klassiske cellekontorene finnes nesten ikke lenger, nå er det åpne landskap som er normen. Men vi ser at mange selskaper ønsker mer fleksible arbeidsområder, der ansatte kan bevege seg mellom soner med ulike tema. Dette kan være en utmerket arena for design og form som faktisk kan påvirke funksjonen til et rom, og kanskje funksjonen til en organisasjon.

Samlet skal form selvfølgelig ikke helt overskygge de funksjonelle aspektene ved arkitektur og interiør, men det er viktig at formen får sin plass og dessuten klarer å utfordre fastlåste mønster i funksjon.