Interiørdesign og helse

Funksjonalitet er et viktig stikkord på en arbeidsplass. Dette gjelder kanskje spesielt på arbeidsplasser med mye stillesitting. Dårlige arbeidsstillinger kan belaste kroppen og på sikt føre til skader og sykemeldinger. Derfor må løsningene fungere og ta vare på de ansattes helse. Når de ansatte har gode arbeidsstillinger, jobber de dessuten mer effektivt.

Gode arbeidsstillinger

Gode arbeidsstillinger betyr at belastninger reduseres, slik at skaderisikoen er minimal. Gode stoler og skrivebord er helt avgjørende for kontorarbeid. Stolene må kunne justeres for å kunne gjøre personlige tilpasninger, og dersom skrivebordene kan justeres i høyden, kan de ansatte veksle mellom å sitte eller stå når de jobber.

Her er det ikke rom for så mange sprell. Kontoret er ikke det rette stedet å eksperimentere med merkelige møbler. Sitteballer eller andre løsninger kan fungere for enkelte ansatte, men kanskje ikke for alle, og da må det tas hensyn til at folk er forskjellige. Legg til rette for personlige løsninger som passer for hver enkelt ansatt. En annen ting du må tenke på er god støtte til underarmene. Dette er spesielt viktig for folk som jobber mye på datamaskinen. Det er verken praktisk eller sunt å sitte i en sofa med laptopen i fanget. Dette øker risikoen for belastningsskader.

Alt innen rekkevidde

For å redusere belastningen, er det også viktig at de ansatte har lett tilgang på det de trenger, slik at de slipper å løpe rundt for å finne ting. Å ha ting i nærheten effektiviserer også arbeidet. Her vil behovet variere, alt etter hvor mye utstyr de ansatte trenger. Snakk med hver enkelt ansatt, og finn ut hva behovene deres er. Personlig tilrettelagte arbeidsplasser er ofte den beste løsningen, selv om åpne løsninger kan fungere for enkelte firma.

Utfordrende jobb

Det er mer utfordrende å skape gode interiørløsninger på en arbeidsplass enn i et privat hjem, fordi det er mange flere personer og meninger du må ta hensyn til. Men for å skape en effektiv arbeidsplass er det viktig med personlige løsninger som sikrer at hver enkelt ansatt kan yte sitt beste på jobben.