Diskusjonen om åpne kontorlandskap

Åpne kontorlandskap er et hett tema, der dessuten interiørarkitekter og interiørdesignere ofte kan bli fanget mellom ulike grupper med sterke meninger. Det er noen som er ekstremt kritiske til åpent landskap, og andre som føler at det er løsningen på alt i et moderne arbeidsliv. I dag er likevel åpent landskap normen når nye kontor bygges, det er bare unntaksvis at alle ansatte får cellekontor.

Fordeler med åpent landskap

Det finnes selvfølgelig fordeler, både for ansatte og selskapet, med åpent landskap. Noen av de viktigste som ofte trekkes frem er:

  • Økt samhandling. Cellekontor betyr per definisjon at ansatte sitter adskilt fra hverandre, og kanskje bare møtes i lunsjen eller rundt kaffemaskinen. Dette kan passe bra i miljøer der alle jobber med helt forskjellige ting, men i nesten alle situasjoner er det en fordel at mennesker faktisk snakker sammen og deler kunnskap.
  • Det sosiale aspektet er også viktig. Nesten alt foregår i en digital verden i dag, og mange ansatte er i kontakt med kunder og andre selskaper bare via e-post eller chat. Å da faktisk ha noen levende mennesker rundt seg som det er mulig å slå av en prat med kan være befriende. Åpent landskap gir også rom for flere sosiale soner med sofaer, kanskje noen fotoalbum fra Printworks hos BGA med bilder fra selskapets historie og selvfølgelig kaffe.
  • På mange arbeidsplasser kan ansatte velge å jobbe hjemmefra. Dessuten er det mange som kanskje er i eksterne møter eller på reise. Det gjør det lite effektivt med faste arbeidsplasser, som kanskje står tomme store deler av uken. Dette kan høres ut som et argument som bare gagner arbeidsgiveren, men dette er en form for sløsing som også den enkelte ansatte bør være oppmerksom på.

Ulemper med åpent landskap

Ulempene med åpent landskap er egentlig variasjoner av fordelene:

  • Samhandling kan bli til forstyrrelser. Spesielt for ansatte som har arbeidsoppgaver som medfører konsentrasjon over lang tid kan åpent landskap være en forstyrrende faktor. Forskning viser at det tar lang tid å komme tilbake til hvor du var i et resonnement etter bare en kort forstyrrelse.
  • Mange ansatte kan savne følelsen av å ha en fast plass og et fast kontor å gå til. For trygghets-søkende personer kan det være svært stressende å måtte lete etter en ny plass hver morgen.
  • Hvis en åpen kontorløsning slår feil ut kan arbeidsmiljøet bli mindre sosialt. Med ansatte som mistrives og trekker seg unna til stillerom eller andre områder i bygget kan det sosiale miljøet faktisk bli lidende.

Hør på de ansatte

For mange ansatte er åpent landskap det eneste de noen gang har jobbet i, og noen kan ikke tenke seg noe annet. Andre ansatte kan ha mange gyldige og gode grunner til å ønske seg andre løsninger.