Design ditt eget hjemmekontor

Drømmer du om å designe ditt eget hjemmekontor? I disse tider er det flere og flere som velger å jobbe hjemmefra. Hvis du er en av dem, er det viktig for både arbeidsglede og effektivitet at du tilpasser arbeidsforholdene dine så godt som mulig. Gevinsten er at du kan jobbe selvstendig hjemmefra på en ryddig og behagelig arbeidsplass hvor du er din egen sjef. Det er viktig å designe hjemmekontoret ditt så praktisk som mulig, men også å skape et arbeidssted hvor du liker å tilbringe mye tid.

Design hjemmekontoret ditt fornuftig

Slike ting som farger og riktig lyssetting er viktige faktorer for sunne og gode arbeidsforhold som du kanskje ikke har tenkt så mye på. Skaff deg et par arbeidslamper av god kvalitet slik at du ikke ødelegger synet ditt. Det er også mange små ting du kan gjøre for å spare penger på hjemmekontoret ditt. En av dem er å skaffe deg billigere strøm på hjemmekontoret ditt med strøm-appen til Tibber hvor du kan spare mye penger du heller kan bruke på f. eks. kontorrekvisita.

Skap en ryddig og behagelig arbeidsplass

Sørg helt fra begynnelsen for at kontorstolen er i riktig ergonomisk høyde i forhold til arbeidsbordet ditt. Andre ting er å samle alle kabler og ledninger sammen systematisk, slik at du unngår mye irritasjon når det er noe du må koble om. Skaff deg faste rutiner for når du arbeider og hold deg til dette. En av de viktigste tingene med å være din egen sjef, er å holde en god disiplin.

God arbeidslyst!