Åpne eller lukkede løsninger

Åpne løsninger har blitt framhevet som en god løsning på arbeidsplassen, men hva som er best, vil faktisk avhenge av jobben som skal gjøres. Noen ganger kan tradisjonelle kontorer med private arbeidsplasser være bedre, spesielt hvis arbeidet som skal gjøres krever konsentrasjon.

Tenk på behov

De ansattes behov bør alltid være det viktigste. Dersom de ansatte jobber på laptop, er det forholdsvis lett for dem å flytte rundt. Men hvis det er snakk om jobber der de ansatte trenger mange bøker eller gjenstander for å gjøre jobben, er det mer upraktisk å flytte rundt. Da er det bedre at alt som trengs for å jobbe befinner seg i et fast kontor, og at hver ansatte har sitt eget rom der de har tingene sine.

Spør de ansatte

Det er viktig å spørre de ansatte, altså de som faktisk skal bruke løsningene du foreslår. En kombinasjon av kontor og åpne løsninger vil ofte være det beste. Da kan samtaler mellom kolleger, eller mellom ansatte og kunder gjøres i de mer åpne områdene, mens konsentrasjonskrevende arbeid kan gjøres på et kontor. En arbeidsplass må fungere effektivt, og det må tas hensyn til at ulike ansatte kan ha ulike behov og ønsker. Derfor kan det være smart å dele inn arbeidsplassen i ulike områder.

Utnytt plassen

En annen ting som ofte er viktig for bedrifter, er å utnytte plassen best mulig. Hvis det er dårlig med plass, gjelder det å finne smarte løsninger, for eksempel for å skape mer lagringsplass eller plass til flere stoler og skrivepulter, uten at det føles overfylt. Her gjelder det å tenke på høyde i tillegg til gulvflate, for enkelte ting kan ofte løftes opp fra gulvet for å skape luft.