Tid til ro

På en arbeidsplass er det lett å tenke at interiøret skal inspirere til arbeid og effektivitet. Men mennesker har også behov for pauser og avkobling. Dette gjelder ikke minst på arbeidsplassen. For at pausene skal være mest effektive, og bidra til økt arbeidslyst, må de ansatte ha muligheten til å koble helt ut når de har pause. Så hvis du skal skape et bra arbeidsmiljø for en bedrift, må du lage et pauserom som er adskilt fra travelheten. Et pauserom midt i et åpent kontorlandskap vil ikke gi ro, og vil ikke la de ansatte koble ut jobben. Pauser skal være nettopp det, en avkobling fra jobben, der tankene får hvile. Da jobber de ansatte bedre etter pausen. Hvis jobben infiltrerer pausen, får ikke tankene hvile, og da er pausen egentlig til ingen nytte.

Gode pauserom trenger sitteplasser, et sted å spise, litt å lese, eller kanskje en TV til å koble av. Planter eller et akvarium fungerer fint i pauserommet.

For å lage et godt pauserom, er det ekstra viktig å lytte til de ansatte. Hva har de egentlig behov for, og hva liker de å gjøre i pausene sine? Legg til rette for at alle finner noe de liker, og lag gjerne flere pauserom hvis det trengs.